Nepovolené fotografování

v interiérech státního zámku Kratochvíle

Vážení návštěvníci,
 
 

situace Státního zámku Kratochvíle je specifická v tom, že jeho téměř celá prohlídková trasa je založená na prezentaci velmi cenných historických uměleckých předmětů, které nejsou ve vlastnictví Národního památkového ústavu.
Tyto předměty byly při tvorbě nové prohlídkové trasy zámku velmi ochotně a kolegiálně zapůjčeny ze sbírek významných státních sbírkotvorných institucí. Užití těchto předmětů je však ve většině případů vázáno podmínkami smluv o výpůjčce, které jasně stanovují, že mimo jiné "vypůjčitel není oprávněn bez konkrétního písemného souhlasu půjčitele fotografovat a filmovat tyto předměty, nebo umožnit fotografování a filmování jinému s výjimkou odůvodněných záběrů pro dokumentační účely." Těmito podmínkami našich smluvních partnerů se cítíme být vázáni. Protože v žádném případě nechceme zavdat příčinu ke vzniku případných sporných situací, rozhodli jsme vztahovat stanovené podmínky užívání vypůjčených předmětů i na naše návštěvníky i při vědomí, že tato opatření nemusí být návštěvní veřejností pozitivně akceptována.

Všechny exteriéry zámku Kratochvíle jsou Vám naopak k fotografování zcela k dispozici.