Zámek Kratochvíle. Renensanční letohrádek a historie jeho obnovy

Publikace vznikla v rámci plnění programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (DF11P01OVV026): Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě NPÚ – instalace, prezentace, aplikace 

Kratochvile.pdf PDF (15,28 MB)