Netopýři na zámku Kratochvíle

Na půdu hlavní budovy zámku Kratochvíle se každoročně na celé léto slétají netopýři velcí. Zámek byl díky přítomnosti této početné letní kolonie netopýra velkého zařazen do mezinárodní soustavy chráněných území Natura 2000, jako tzv. evropsky významná lokalita (EVL), a těší se zvýšené zákonné ochraně.

Více informací o netopýrech na Kratochvíli naleznete na webových stránkách
Na půdě, tam to žije.