Letí pávi mezi sedmi moři. Květinové instalace na zámku Kratochvíle

Netradiční prohlídka

Renesance karafiátu - 2016 - Velký zlatý sál (foto Ivan Janota)

Tradiční květinové instalace v interiérech zámku Kratochvíle se v letošním roce uskuteční pošesté. V období od 18. do 27. května 2017 budou jednotlivé pokoje vily ozdobeny a provoněny živými květinami.

Tématem připravené výstavy se tentokrát stávají divukrásní ptáci, kteří odedávna procházejí historií lidí. Pávi byli snad opravdu stvořeni k úžasu, údivu nad jejich krásou, k inspiraci malířů i básníků.

Křehká arabská lidová poezie obsahuje mimo jiné i tyto verše:

Letí pávi mezi sedmi moři

Sláva tomu, kdo je vodí

Všechny rány v srdci zhojí . . .

Samozřejmě i po kratochvilské zámecké zahradě se procházejí pávi a tak připravovaná výstava je příležitostí k procházce po jejích zákoutích, k hojení našich neklidů i ran v našich duších.

Výstavu připravila správa zámku Kratochvíle s pečlivou pomocí předních floristů, zahradnic významných památkových objektů jihočeského kraje – zámku Třeboň, zámku Hluboká, kláštera Zlatá Koruna a zámku Kratochvíle. Cennými zkušenostmi výstavu podpořil přední český florista Slávek Rabušic.

Výstava bude přístupná veřejnosti denně od 18. května do 27. května 2018 včetně pondělí 21. května 2018 od 9.00 do 15.30 hodin.

Doprovodný program výstavy:

V pátek 18. května 2018 navíc nabízí správa zámku Kratochvíle od 20.00 hodin večerní procházku renesančními interiéry s květinovou výzdobou bez průvodce

V sobotu 19. května 2018 v 19. hodin se navíc v Horním sále zámku uskuteční slavnostní jubilejní koncert Pěveckého sboru jihočeských učitelek k 55. výročí jeho založení

 

 

 

 

Výstava je podpořena Městem Netolice, Městem Prachatice a Jihočeským krajem.