Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku

Podrobné informace

Kategorie:

Každodennost

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

119

ISBN:

978-80-86516-83-7

0 Kč

PDF 18,36 MB

Stáhnout

Sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze 14. října 2015.

Obsah:
 • Úvod 5
 • Symbolické chápání středověkého uměleckého díla a problémy jeho interpretace / Zlata Gersdorfová 6
 • Odívání Panny Marie ve středověkém umění a jeho specifika v českých zemích / Lenka Hradilová  11
 • Figurální malba doby lucemburské jako pramen pro dějiny odívání / Ivana Bláhová   22
 • Umění a oděv, oděv a umění. Příspěvek k diskusi o soše Madony z kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci / Antonín Kadlec  30
 • Vývoj střihu a technologie užívané při výrobě oděvů na sklonku středověku a počátku raného
 • novověku / Veronika Pilná  40
 • „Rukavice sv. Vojtěcha“ – vzácný příklad středověkého pletení / Sylvie Odstrčilová  56
 • Módní oděv raného novověku jako symbol společenského postavení / Alena Nachtmannová 61
 • K počátkům vlivů španělské módy na módu českou / Pavel Štěpánek 74
 • děvy a šperky v inventáři domu Polyxeny z Házmburku zvaného U Pelikána na Starém Městě pražském sepsaném roku 1616 / Eva Lukášová  83
 • Odívání šlechtické společnosti v českých zemích doby předbělohorské a španělské vlivy / Milena Hajná  90
 • Reforma šatů a reforma mravů. Na okraj disciplíny katolického kněžstva v potridentském období / Radek Martinek  98
 • Od banyanu po župan / Lenka Vaňková 111
 • Program konference  119