Metodika pasportizace památky zahradního umění

Detailed information

Category:

Metodiky

Year:

2026

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

47

0 Kč

PDF 5,16 MB

Download
Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI 2011-2015),  
projekt DF12P01OVV044: „Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity 
České republiky. Metody identifikace hodnot historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování.“ 

Cílem metodiky je definice postupu zpracování pasportu památky zahradního umění jako základního informačního nástroje, využitelného v činnosti správců kulturních památek a v procesech tvorby dalších nadstavbových dokumentů a koncepcí směřujících k dlouhodobé udržitelnosti kulturních památek. Dílčím cílem metodiky je vytvoření návrhu modelu klasifikace hmotné struktury památek zahradního umění, využitelného v tvorbě databáze památek zahradního umění v geografickém informačním systému NPÚ.