Pozdně gotické kostely na rožmberském panství

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2013

Place:

České Budějovice

Language:

Czech

Number of pages:

388

ISBN:

978-80-850334-7-2

700 Kč

Out of stock

Kniha Pozdně gotické kostely na rožmberském panství autora Romana Lavičky je výsledkem mnohaletého autorova studia a obsahuje téměř 300 barevných fotografií a více než 60 nově zhotovených půdorysů staveb doplněných detaily z historických map stabilního katastru. Zcela novým přínosem je mj. soupis pozdně gotických kamenických značek.

Výjimečnost pozdně gotických sakrálních staveb na rožmberských panstvích tkví nejen v rozsahu, relativně uceleném výtvarném projevu, ale i v kvalitě kamenické práce prováděné v místní tvrdé žule. Za vrcholná díla můžeme považovat části kostelů v Haslachu, Chvalšinách a Rožmberku.