Soupis nemovitých kulturních památek okresu Přerov

Detailed information

Year:

2015

Place:

Olomouc

Language:

Czech

Number of pages:

480

ISBN:

978-80-86570-27-3

335 Kč

last few

Buy

335 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Olomouc

Editor: Iva Orálková
 
Olomoucké odborné pracoviště Národního památkového ústavu zveřejňuje poznatky o 398 nemovitých kulturních památkách přerovského okresu k jejich hlubšímu poznání.

Publikace navazuje na dlouholetou a úspěšnou tradici vydávání seznamů nemovitých kulturních památek Olomouckého kraje v průběhu let 1994–2001 včetně soupisu památek prostějovského regionu, který vyšel v roce 2012. Kniha bude sloužit k hlubšímu poznání památkového fondu prostřednictvím zveřejnění značného množství aktuálních a cenných poznatků k jednotlivým nemovitým kulturním památkám okresu Přerov, které jsou Českou republikou památkově chráněné a k 31. prosinci 2014 jsou zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Soupis nemovitých kulturních památek okresu Přerov je koncipován jako podrobný aktualizovaný přehled památkového fondu a reaguje na zvýšenou potřebu ověřených identifikačních údajů o památkách včetně podrobných exteriérových a interiérových popisů památkově chráněných nemovitostí a výsledky archivních průzkumů, které jsou vedle obrazových příloh a mapových zákresů nedílnou součástí publikace.