Rožmberkové. Stručný průvodce výstavou

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2011

Place:

České Budějovice

Language:

English, Czech

Number of pages:

204

ISBN:

978-80-85033-33-5

catalog printed-publication

200 Kč

Out of stock


K výročí čtyř staletí od vymření Rožmberků, kdysi nejmocnějšího šlechtického rodu českého království, byla uspořádána souhrnná výstava, která upozorňuje na politické, kulturní, hospodářské a zejména patronátní a mecenášské aktivity příslušníků rodu, jehož vladaři byli vnímáni jako první po králi a od 13. století zejména na jihu Čech vybudovali rozsáhlé dominium. Mezi exponáty výstavy naleznete široké spektrum předmětů – od často i raritních podobizen členů rodu přes umělecké předměty s náboženskými náměty, zbroj, rukopisy, vědecké přístroje až po užitkové uměleckořemeslné výrobky středověku a raného novověku. Kniha kromě výběrového katalogu exponátů doplněného zasvěcenými komentáři zahrnuje také šíře orientované studie předních odborníků na danou problematiku (Jaroslav Pánek, Eliška Fučíková, Vratislav Vaníček, Jiří Kuthan, Robert Šimůnek, Petr Pavelec či Martin Gaži).

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)