Kratochvíle - zlacená sluncem Itálie

Zámek Kratochvíle - stavba, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby. Je výrazem okázalé velkorysosti předního velmože království Viléma z Rožmberka. Ve své konečné podobě představuje jeden z klenotů stavitelského a  dekoračního umění doby renesance. Rozmarné zastavení ve shonu života. Kratochvíle je výzvou k nalézání klidu i k obnově duševních sil. Uposlechněme této výzvy a přemýšlejme o dávných vášních, dávných příbězích, neboť porozumíme-li jim, budeme lépe rozumět sami sobě.

 

 


POCTA ČESKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČI

V roce 2019, kdy si připomínáme 30. výročí "Sametové revoluce" připravila společnost Czech Architecture Week ve spolupráci se Správou Pražského hradu projekt "Pocta české památkové péči" věnovaný třicetiletému výročí ochrany a revitalizace  našeho architektonického dědictví.

Projekt připravený pod odborným dohledem Národního památkového ústavu a nakladelství Foibos Books, zaštítily prestižní české i zahraniční instituce. V průběhu slavnostního večera konaného v reprezentativních prostorách Španělského sálu Pražského hradu byla dne 3. října 2019 udělena prestižní ocenění jednotlivým památkám a významným osobnostem české památkové péče.

Prestižní cena odborného kolegia Opera Historica 2019 za péči o kulturní dědictví České republiky byla při této příležitosti udělena mj. Národnímu památkovému ústavu za historickou obnovu zámku Kratochvíle. Za Národní památkový ústav cenu převzal kastelán zámku Kratochvíle.


Zprávy

Národní památkový ústav vstoupil do roku Valdštejnů

6. 1. 2020

Úspěšný dlouhodobý program Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů představí v průběhu roku 2020 jeden z nejstarších rodů na území Čech – rod...

Pocta české památkové péči - ocenění Opera historica 2019

3. 10. 2019

Správa Státního zámku Kratochvíle převzala ve Španělském sále Pražského hradu prestižní ocenění za péči o kulturní dědictví České republiky a za historickou obnovu...

Léto na jihočeských památkách

21. 6. 2019

Astronomické léto je tady a s ním i řada kulturních akcí na jihočeských památkách. Zámek Dačice přivítal první letní den otevřením nové výstavy nazvané Marnivost, která...

TÉMA ROKU 2020

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme pro vás připravili: