Knihy o Kratochvíli

Kde najdete historické souvislosti o renesanční Kratochvíli.

Zámek Kratochvíle. Renesanční letohrádek a historie jeho obnovy

Publikace vznikla v rámci plnění programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (DF11P01OVV026): Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě NPÚ – instalace, prezentace, aplikace 

Kratochvile.pdf PDF (15,28 MB)

Zajímavé knihy (nejen) o Kratochvíli

Zámek Kratochvíle

139 Kč

Detail

Památky jižních Čech 4

200 Kč

Detail

Andělé Kratochvíle

190 Kč

Detail