Zámeckou zahradu na Kratochvíli mohou děti (se školou/rodiči) zažít i jinak než pouhou procházkou mezi bylinkovými záhony, okolo vodního příkopu a pozorováním labutí na vodní hladině.