Discount

Průvodce architekturou Telče / Telč Architecture Guide

Detailed information

Year:

2015

Language:

English, Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

368

ISBN:

978-80-7480-035-1

349 Kč200 Kč

in stock

Buy

349 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Telč

Podrobný česko-anglický průvodce památkami města zařazeného do prestižního seznamu památek UNESCO.

Průvodce je věnovaný historickému městu Telči, které je od roku 1992 zapsáno na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.  Publikace má za cíl představit nejen architektonické dědictví Telče v celé své šíři od nejstarších dob až do současnosti, ale i příběhy vepsané do staveb a obrazu města v průběhu staletí. Přestože Telč patří mezi naše nejvýznamnější historická města s celosvětovým věhlasem, své komplexní, moderně pojaté uměleckohistorické monografie se dosud nedočkala.  Publikace se snaží alespoň v malé míře tento nedostatek odčinit a prezentovat město nejen jako výstavné historické sídlo, ale také jako město s rozličnou stavební kulturou.

Jedno z nejautentičtějších historických měst u nás má kořeny v raném středověku a od samého počátku bylo významným centrem této části Vysočiny.  Vlastní historický vývoj města je obsahem úvodní kapitoly. Ústřední část knihy tvoří katalog s hesly jednotlivých vybraných staveb, které jsou uspořádány abecedně podle názvů ulic. Samostatná část je věnovaná komplexu zámeckých budov včetně zámeckého parku.

Publikace současně prezentuje výstupy plošného průzkumu architektury v Telči v rámci výzkumné činnosti NPÚ a dalších odborných institucí.  Významným zdrojem informací jsou pramenné výzkumy archivních fondů i výstupy vědecké činnosti zaměřené na pasportizaci památkového fondu a na poznání architektury uplatněním metodiky stavebně historických a operativních průzkumů.  Kniha je tedy logickým vyústěním dlouhodobých snah NPÚ  zaměřených na objevování, prezentaci a zhodnocení odkazu architektury typické pro město Telč. Je pokračováním prohlubování poznatků o architektonické tvářnosti historického města a komplexním pohledem na architektonickou tvorbu v průběhu několika staletí. 

Publikace je dostupná též v pokladně státního zámku Telč.
Obsah / Contens:
  • Úvodní slovo starosty / Introduction by the Major

  • Úvodní slovo generální ředitelky / Introduction by the General Director

  • Úvod: Jak číst tuto knihu / Introduction: How to read this book

  • Historický úvod / Historical Introduction

  • Katalog / Catalogue

  • Slovník architektů a stavitelů / Dictionary of archtects and building contractors

  • Literatura a prameny / Literature and Sources

  • Rejstříky / Indexes

  • Mapy / Maps

  • Poděkování / Acknowledgements


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop