Pro média

Pro poskytnutí informací o zámku Kratochvíle, prosím, kontaktujte přímo pana kastelána.

Ing. Petr Šmíd, DiS.
správa státního zámku Kratochvíle

tel.: 388 324 380 nebo 778 401 537

e-mail: smid.petr@npu.cz