U kostelní věže bylo nově vybudováno dřevěné zastřešení schodiště

V závěru roku 2018 byly dokončeny práce rehabilitace vstupního prostoru kaple ze zámecké zahrady. Součástí těchto prací bylo vybudování dřevěného zastřešení schodiště do prostoru chóru kostelní věže.