Svět zvaný Petrkov - výstava fotografií Ivany Řandové ve vstupní věži zámku Kratochvíle

Výstava

Výstava fotografií Ivany Řandové 

„SVĚT ZVANÝ PETRKOV“
ve vstupní zámecké věži.

Fotografka naléhavým, citlivým a pokorným způsobem zachycuje prostředí,
ve kterém žil a tvořil básník a výtvarník Bohuslav Reynek se svou ženou, básnířkou Suzanne Renaud a se svými syny Danielem a Jiřím.

PETRKOV U HAVLÍČKOVA BRODU
Ve venkovském zámečku na Vysočině se před více než sto lety usídlil rod Reynků, pocházející po předcích ze Španělska (El Renco). Bylo to spíše malé hospodářství, o než se později začal starat Bohumil (1892-1971), spirituální básník, grafik a myslitel. Když pojal za ženu francouzskou básnířku Suzanne Renaud (1889 – 1964), narodili se jim dva synové, Jiří (1928-2014) a Daniel (1929-2014). Ti posléze přejali úděl svých rodičů a v ústraní Petrkova pokračovali ve svébytné tradici. Jiří překládal sobě blízké autory z Francie a Daniel vytvářel fotografické koláže. Omšelé tuskulum se na několik desetiletí stalo cílem plachých poutníků za krásou, moudrostí a duchovní pravdou. Tím vším obdarovával rod Reynků náš svět. Byl nenápadnou, avšak hluboce ponořenou kotvou v povrchních časech materialismu. A stále je.
Tato výstava je poctou tomuto požehnanému místu.

 

Výstava je podpořena Jihočeským krajem