A noc bude mým světlem - hudebně-divadelní večery na zámku Kratochvíle

A noc bude mým světlem

Zrcadlo znovuzrození - zrcadlo renesance

hudebně-divadelní  večery v iluminované zahradě a interiérech zámku Kratochvíle.

Národní památkový ústav vyvolil pro své odborné, kulturní i společenské aktivity v roce 2022 ústřední téma pod souhrnným názvem „Rok šlechtických slavností“.  Správa zámku Kratochvíle se cítí být tímto tématem významně oslovená a uprostřed léta přichází s vřelým pozváním na pouť za tóny, příběhy a obrazy, kterými žila a nechávala se bavit i dojímat epocha zvaná renesance. Tyto příběhy připomenou dva hudebně-divadelní večery s názvem A noc bude mým světlem“, které se uskuteční v pátek 29. 7.v sobotu 30. 7. vždy od 21:00.

V iluminované zahradě a interiérech zámku se rozezní hudba i poezie z přelomu 16. a 17. století a v jejich rámci budete moci vyslechnout a spoluprožít např. příběh původu pětilisté růže Rožmberků, tajuplnou baladu o proměně mladé dívky v bílou laň či vyprávění alchymistů o své touze nahlédnout tajemství přírody. Průvodcem večera bude postava Zrcadla, která nám přiblíží dobové způsoby vnímání světa, odkryje kosmogonické souvislosti renesanční symboliky a zavede nás za skrytými tajemstvími zámecké zahrady. Vystoupí i alegorická zosobnění planet, živlů a mytologických bytostí.

Dvorské slavnosti byly v době renesance vždy vrcholnými okamžiky společenského života, při nichž náboženské, mravní i poetické ideály získávaly viditelnou podobu, obohacenou navíc o sváteční rozměr. Proto i oba večery na zámku Kratochvíle by pro Vás chtěly být hlavně pozváním do nevšedního, svátečního prostoru i času.

 

Upozornění!

Večer nebude možné uskutečnit v případě deště.
(Vzhledem k charakteru programu večera není možná "mokrá varianta".)
V takovém případě bude zvažován a stanoven pozdější náhradní termín do konce srpna.
Doporučujeme volit možnost osobního nákupu vstupenek před konkrétním představením v pokladně objektu.

 

Rezervace vstupenek:

osobní návštěvou u pokladny zámku Kratochvíle,

na tel. čísle +420 388 324 380, nebo na emailové adrese : rabenhauptova.lucie@npu.cz

Prodej vstupenek v návštěvních hodinách v pokladně zámku, v online prodeji nebo v den konání akce od 19.30 hod. do 20.30 hod

Kapacita každého večera je omezena maximálním počtem 200 osob

 

Realizováno v rámci roku šlechtických slavností.

 

Podpořeno Jihočeským krajem

 

 

a Městem Netolice