A noc bude mým světlem - hudebně-divadelní večery na zámku Kratochvíle

Uprostřed léta přicházíme s vřelým pozváním na pouť za tóny, příběhy a obrazy, kterými žila a nechávala se bavit i dojímat epocha zvaná renesance. Tyto příběhy připomenou čtyři hudebně-divadelní večery s názvem „A noc bude mým světlem“, které se uskuteční od čtvrtka 20. 7. do neděle 23. 7. vždy od 21:00.

V iluminované zahradě a interiérech zámku se rozezní hudba i poezie z přelomu 16. a 17. století a v jejich rámci budete moci vyslechnout a spoluprožít např. příběh původu pětilisté růže Rožmberků, tajuplnou baladu o proměně mladé dívky v bílou laň či vyprávění alchymistů o své touze nahlédnout tajemství přírody. Průvodcem večera bude postava Zrcadla, která nám přiblíží dobové způsoby vnímání světa, odkryje kosmogonické souvislosti renesanční symboliky a zavede nás za skrytými tajemstvími zámecké zahrady. Vystoupí i alegorická zosobnění planet, živlů a mytologických bytostí.

Dvorské slavnosti byly v době renesance vždy vrcholnými okamžiky společenského života, při nichž náboženské, mravní i poetické ideály získávaly viditelnou podobu, obohacenou navíc o sváteční rozměr. Proto i večery na zámku Kratochvíle by pro Vás chtěly být hlavně pozváním do nevšedního, svátečního prostoru i času.

Prodej vstupenek v online prodeji a v omezené míře také v návštěvních hodinách v pokladně zámku (na pokladně lze platit pouze hotově).

Kapacita každého večera je omezena maximálním počtem 200 osob.