Prohlídka kostela Narození Panny Marie

Prohlídka kostela Narození Panny Marie - pouze pro organizované, předem domluvené skupiny. Vstup do zámecké zahrady je v rámci tohoto okruhu zdarma.

Interiér kostela Narození Panny Marie - pohled na oltář sv. Anny Mistra IP

Prohlídkové trasy zámku Kratochvíle jsou zaměřeny na prezentaci cenné výzdoby renesančních interiérů z doby dokončení výstavby celého zámeckého areálu. Velká pozornost je věnována renesanční architektuře, manýristické malířské výzdobě areálu a figurální štukové výzdobě. Hlavním tématem trasy je prezentace zařízení interiérů odpovídající době působení posledních Rožmberků - Viléma z Rožmberka a Petra Voka - tedy konce 16. a začátku 17. století.

Trasa začíná v kapli Narození Panny Marie. Zde jsou návštěvníci seznámeni s historií místa a okolnostmi vzniku areálu. Poprvé jsou také konfrontováni s charakterem štukové a malířské výzdoby. Klenba kaple je bohatě zdobená. V dekorativních štukových rámech je malován výpravný pašijový cyklus, jehož autorem je malíř německého původu Georg Widman. Při výzdobě vycházel z grafických listů Albrechta Dürera a kreseb Martena de Vos v grafickém přepisu Antonia Wiericxe.

Základní informace

  • délka 15 minut
  • max. 50 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 11.–7. 6. uzavřen
8. 6.–31. 8. út–ne 9.00–16.30
1. 9.–29. 9. út–ne 9.00–15.30
30. 9.–31. 3. uzavřen

Vstupné

Výklad v čestině

  • Dospělí 50 Kč
  • Snížené vstupné (děti od 6 do 18 let; držitelé karet ISIC, ITIC, EUROBEDS, KČT; senioři od 65 let, držitelé průkazů ZTP od 18 let) 40 Kč
  • Rodinné vstupné (2 dospělí + max 3 děti do 15 let) 130 Kč
  • Děti do 6 let zdarma

Cizojazyčná prohlídka - platí návštěvník, kterému je poskytován výklad v cizím jazyce

  • Dospělí 80 Kč
  • Snížené vstupné (děti od 6 do 18 let; držitelé karet ISIC, ITIC, EUROBEDS, KČT; senioři od 65 let, držitelé průkazů ZTP od 18 let) 60 Kč
  • Rodinné vstupné (2 dospělí + max 3 děti do 15 let) 210 Kč
  • Děti do 6 let zdarma

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny